Bbuitendijk » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Godsdiensten en heilige boeken

In dit stuk komen de belangrijkste nog vigerende godsdiensten van de wereld ter sprake, waarbij ik kort aangeven wat hun heilige boeken zijn en wat voor status ze daar precies aan toekennen.

Dichtvormen: het rondeel

Het rondeel (in het Frans rondeau) is een dichtvorm die uit de Middeleeuwen stamt. Het was bijzonder populair in de vijftiende en zestiende eeuw onder de rederijkers. Daarna verdween het als versvorm…

Woordkunst: metrum

Een van de centrale aspecten van de meer traditionele dichtkunst is het metrum. Het begrippenapparaat dat we daarvoor hebben, komt uit de klassieke Griekse literatuur. Voor een goed begrip van oudere…
De kern van het Christendom

De kern van het Christendom

Er zijn zoveel christelijke kerken en stromingen, dat je gauw verdwaalt. Ondanks de verschillen zijn we het toch wel degelijk eens over de kern van ons geloof, over wat het hart is van wat de Bijbel l…

Dichtvormen: het sonnet

Het sonnet, ofwel klankdicht, is waarschijnlijk de meest populaire dichtvorm aller tijden. Ontstaan in de renaissance vond het in Shakespeare een groot kampioen. Bij ons schreven bijvoorbeeld P.C.Hoof…

De bombardeerkever

Er loopt op aarde, in midden- en zuidelijk Europa om precies te zijn, een insectje rond, dat een levende chemische fabriek is. Het produceert stoffen waarmee het een kleine explosie weet te veroorzake…

Fantasy: Wat is het?

Fantasy is tegenwoordig 'in'. Het begrip was vijftig jaar geleden onbekend (tenminste als literair genre), maar nu tref je het overal aan, ook in de boekenclubs. Maar wat is het nu eigenlijk? Een verk…
recensie

Inspector Morse, de boeken, de tv-serie

In 1975 publiceerde Colin Dexter zijn eerste Inspector Morse roman: Last Buss to Woodstock. 12 anderen volgden nog, waarin Inspector Morse op zijn eigen mopperende manier complexe zaken oplost met zij…

Temperamenten voor schrijvers

Als schrijver is het nuttig om wat inzicht te hebben in de verschillende soorten persoonlijkheden. Aan de hand van de aloude indeling in vier temperamenten wordt getracht de vier ‘ideale’ types te bes…

Dichtvormen: de Limerick

De Limerick is een buitengewoon populaire dichtvorm en telt een grote schare beoefenaars. Mogelijk komt dit door de over het algemeen grappige, en vaak zelfs pikante ontknoping die aan dit genre eigen…