Bbuitendijk » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Dichtvormen: het rondeel

Het rondeel (in het Frans rondeau) is een dichtvorm die uit de Middeleeuwen stamt. Het was bijzonder populair in de vijftiende en zestiende eeuw onder de rederijkers. Daarna verdween het als versvorm…

Godsdiensten en heilige boeken

In dit stuk komen de belangrijkste nog vigerende godsdiensten van de wereld ter sprake, waarbij ik kort aangeven wat hun heilige boeken zijn en wat voor status ze daar precies aan toekennen.

Dichtvormen: de Limerick

De Limerick is een buitengewoon populaire dichtvorm en telt een grote schare beoefenaars. Mogelijk komt dit door de over het algemeen grappige, en vaak zelfs pikante ontknoping die aan dit genre eigen…
De kern van het Christendom

De kern van het Christendom

Er zijn zoveel christelijke kerken en stromingen, dat je gauw verdwaalt. Ondanks de verschillen zijn we het toch wel degelijk eens over de kern van ons geloof, over wat het hart is van wat de Bijbel l…

Fantasy: Wat is het?

Fantasy is tegenwoordig 'in'. Het begrip was vijftig jaar geleden onbekend (tenminste als literair genre), maar nu tref je het overal aan, ook in de boekenclubs. Maar wat is het nu eigenlijk? Een verk…
recensie

De Wereld van de Drenai: Chronologie

De serie boeken die David Gemmell geschreven heeft over de Drenai zijn ook in Nederland immens populair. Sommige lezers hebben echter wat moeite met de volgorde van de boeken, omdat de volgorde van pu…

Glastonbury, Somerset

Er zijn maar weinig plaatsen in Engeland die zo met legenden omweven zijn als Glastonbury in Somerset. Veel van de legenden draaien om koning Arthur, maar er zijn er ook die nog verder terug gaan. Vaa…

Dichtvormen: het sonnet

Het sonnet, ofwel klankdicht, is waarschijnlijk de meest populaire dichtvorm aller tijden. Ontstaan in de renaissance vond het in Shakespeare een groot kampioen. Bij ons schreven bijvoorbeeld P.C.Hoof…

Woordkunst: metrum

Een van de centrale aspecten van de meer traditionele dichtkunst is het metrum. Het begrippenapparaat dat we daarvoor hebben, komt uit de klassieke Griekse literatuur. Voor een goed begrip van oudere…

Textus Receptus - wat is het?

Oudere vertalingen, zoals de Statenvertaling in het Nederlands en de King James in het Engels, zijn voor het Nieuwe Testament gebaseerd op de zogenaamde Textus Receptus, Latijn voor 'ontvangen/aanvaar…