Bbuitendijk » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Dichtvormen: het rondeel

Het rondeel (in het Frans rondeau) is een dichtvorm die uit de Middeleeuwen stamt. Het was bijzonder populair in de vijftiende en zestiende eeuw onder de rederijkers. Daarna verdween het als versvorm…
De kern van het Christendom

De kern van het Christendom

Er zijn zoveel christelijke kerken en stromingen, dat je gauw verdwaalt. Ondanks de verschillen zijn we het toch wel degelijk eens over de kern van ons geloof, over wat het hart is van wat de Bijbel l…

Godsdiensten en heilige boeken

In dit stuk komen de belangrijkste nog vigerende godsdiensten van de wereld ter sprake, waarbij ik kort aangeven wat hun heilige boeken zijn en wat voor status ze daar precies aan toekennen.
mijn kijk op

Een Cursus in Wonderen (A Course in Miracles)

In de Verenigde Staten is 'A Course in Miracles ' immens populair geworden, mede dankzij de reclame die Oprah Winfrey in haar show maakt en via haar website 'Oprah Winfrey and friends' biedt ze de aud…

Woordkunst: metrum

Een van de centrale aspecten van de meer traditionele dichtkunst is het metrum. Het begrippenapparaat dat we daarvoor hebben, komt uit de klassieke Griekse literatuur. Voor een goed begrip van oudere…

Dichtvormen: het sonnet

Het sonnet, ofwel klankdicht, is waarschijnlijk de meest populaire dichtvorm aller tijden. Ontstaan in de renaissance vond het in Shakespeare een groot kampioen. Bij ons schreven bijvoorbeeld P.C.Hoof…

Het pad van de held voor schrijvers

Het Pad van de Held (The Hero's Journey) is de naam die gegeven is aan het patroon, de structuur die in onnoemelijk veel sprookjes en mythen terugkomt. Dit patroon is een nuttig hulpmiddel voor schrij…
recensie

De Wereld van de Drenai: Chronologie

De serie boeken die David Gemmell geschreven heeft over de Drenai zijn ook in Nederland immens populair. Sommige lezers hebben echter wat moeite met de volgorde van de boeken, omdat de volgorde van pu…
recensie

Inspector Morse, de boeken, de tv-serie

In 1975 publiceerde Colin Dexter zijn eerste Inspector Morse roman: Last Buss to Woodstock. 12 anderen volgden nog, waarin Inspector Morse op zijn eigen mopperende manier complexe zaken oplost met zij…

Temperamenten voor schrijvers

Als schrijver is het nuttig om wat inzicht te hebben in de verschillende soorten persoonlijkheden. Aan de hand van de aloude indeling in vier temperamenten wordt getracht de vier ‘ideale’ types te bes…